آماده شدن جزوه نازکدوزی

به نام خدا 

باسلام وعرض ادب خدمت همکاران 

با مساعدت همکاران ودبیر خانه کشوری پوشاک وطراحی دوخت قسمتی از جزوات نازکدوز اماده شده

ودر اختیار همکاران قرار میگیرد  از همکاران فعال در این زمینه تقدیر وتشکر می نمایم. 

لطفا با مراجعه به سایت دبیر خانه کشوری طراحی دوخت وپوشاک منوی کنار صفحه دانلود نمایید.