ازمون انلاین

قابل توجه همکاران محترم

برای شرکت در آزمون آنلاین با عنوان به کارگیری فنون گلدوزی ماشینی جزوه مربوطه را از سایت

دبیرخانه کشوری قسمت جزوات اموزشی دانلود کنید .