هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

 

هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

فراخوان عمومی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر برای حضور اتحادیه ها، انجمن ها، خانه های مد و موسسات هنری مد و لباس اعلام شد.

farhangemode https://@www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/07/1864290