آذر ماه

با سلام

همکاران گرامی موارد زیر را ارسال کنید.

ارسال پیشنهادات جهت استفاده از ظرفیت رشته تاسیسات در هنرستان برای تولیدی کردن و کسب درآمد 

ارسال نمونه سوالات تخصصی تاسیسات برای هر پودمان برای تشکیل بانک سوالات جامع

موارد بالا را به آیدی در شاد ارسال نمایید

Mjavadkazemian

 

                                                                                                         با  تشکر

                                                                               محمدجواد کاظمیان سرگروه تاسیسات