المپیاد شایستگی

با سلام و عرض ادب

در روز 5شنبه تاریخ 98/02/05دوره المپیاد شایستگی در هنرستان قدس برگزار شد و هنرجو علی رضا آقانوری از هنرستان والفجر در رشته تاسیسات مقام اول را کسب نمودند راهی مرحله کشوری شدند.

 

                                                                      باتشکر سرگروه تاسیسات استان قم