امتحان کاردانش

با سلام

با سلام امتحانات کاردانش به صورت ناحیه ای برکزار میگردد اطلاعات کامل  را از کارشناس ناحیه دریافت نمایید.

 

 

                                                                             با تشکر سر گروه تاسیسات استان قم