مسابقات و فراخوانهای سالانه گروه آموزشي الکترونیک

باسمه‌تعالي

مسابقات و فراخوانهای سالانه گروه آموزشي الکترونیک دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش  استان قم در سال تحصيلي : 99-1398

برنامه

رديف

فعاليت

زمان بندي

استانی

1

کارگاه  آموزشی  با موضوع بررسی طرح نظارت بالینی(حضوری)

دی ماه

2

 کارگاه آموزش مجازی با عنوان آشنایی با تعمیر دستگاه های اداری

اسفند ماه

3

مسابقه ی انتخاب طرح درس برتر دروس کارگاهی و تئوری الکترونیک

بهمن ماه

4

مسابقه تهیه ی نرم افزارها و فایل های کمک آموزشی دروس الکترونیک

فروردین ماه

5

آزمون آنلاین از درس نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی اداری و صنعتی

بهمن ماه

6

فراخوان نقد و بررسي کتاب ­های نونگاشت الکترونیک

فروردین ماه

7

مسابقه انتخاب سوال برتر از دروس پودمانی تئوری و کارگاهی الکترونیک

بهمن ماه

دبیرخانه کشوری

8

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی و پیاده سازی الگوی آموزش شایستگی محور

دی ماه

9

فراخوان اجرای  درس پژوهی طبق شیوه نامه

بهمن ماه

10

جشنواره الگوهای فعال تدریس طبق شیوه نامه

بهمن ماه

11

فراخوان نظارت و راهنمایی آموزشی با رویکرد نظارت کلاس درس محور(نظارت بالینی)

اسفندماه

12

فراخوان ارتقای سطح کیفی هنرجویان و هنرآموزان طبق شیوه نامه

فروردین ماه

13

مسابقه طراحی پوستر طبق شیوه نامه

اسفندماه