تبریک کسب رتبه برتر هنرجو علی مکتبی

کسب رتبه برتر هنرجو علی مکتبی در اولین جشنواره ی ایده بازار و دستاوردهای فناورانه و خلاقانه را به این هنرجو و تمامی هنرآموزان و دست اندر کاران هنرستان فنی و حرفه ای گیوه چی ناحیه 1 تبریک عرض می نماییم. امیدواریم این روند موفقیت آمیز ادامه داشته باشد.

گروه های آموزشی برق و الکترونیک استان