برگزاری کارگاه آموزشی ویژه¬ی هنرآموزان برق و الکترونیک استان قم

با سلام و احترام به اطلاع می رساند اداره گروههای آموزشی (گروه برق و الکترونیک) در نظر دارد کارگاه آموزشی با محوریت عملکرد هنرآموزان در هنرستان های مجری رشته برق و الکترونیک در تاریخ 30/7/1398 ساعت 12 الی 14 در هنرستان کاردانش امام رضا(ع) به آدرس بلوار 15 خرداد کوچه 32  برگزار نماید. لذا از همکاران گرامی برق و الکترونیک استان قم  جهت حضور و همراهی  دعوت به عمل می آید. حضور شما مزید امتنان می باشد.