کارگاه مجازی میکروکنترلرها

سلام همکاران عزیز
یکشنبه  1397/12/5 ساعت۹تا۲۴
از طریق سایت
Qomgt.ir
کارگاه مجازی میکروکنترلر ویژه هنرآموزان  الکترونیک و الکتروتکنیک

برقرار می باشد.