مسابقات گروه الکترونیک دبیرخانه راهبری برق و الکترونیک کشور

سلام خدمت همکاران محترم

 

دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک اقدام به برگزاری مسابقات تدوین طرح درس، نظارت بالینی و تجارب اثر بخش آموزشی نموده است.

 شيوه نامه جشنواره هاي 1- نظارت و راهنمايي آموزشي با رويکرد نظارت کلاس درس محور  2- تدوين طرح درس سالانه و روزانه 3- تجارب اثربخش آموزشي با رويکرد ارزيابي شايستگي محور به حضور ارسال مي گردد.

 

نامه رسمي ارسال شيوه نامه ها 


دانلود شيوه نامه نظارت و راهنمايي آموزشي با رويکرد نظارت کلاس درس محور

دانلود شيوه نامه تدوين طرح درس سالانه و روزانه

دانلود شيوه نامه تجارب اثربخش آموزشي با رويکرد ارزيابي شايستگي محور

 

فايل ورد شيوه نامه ها

 
دانلود شيوه نامه نظارت و راهنمايي آموزشي با رويکرد نظارت کلاس درس محور

دانلود شيوه نامه تدوين طرح درس سالانه و روزانه

دانلود شيوه نامه تجارب اثربخش آموزشي با رويکرد ارزيابي شايستگي محور