کارگاه مجازی الکترونیک

✅ سلام همکاران عزیز گروه برق و الکترونیک
🌺 کارگاه مجازی الکترونیک با عنوان ترانزیستورهای اثر میدان از ساعت 9 صبح  یکشنبه 1396/12/20 آغاز می شود وتا ساعت 23 شب ادامه دارد.
آدرس سایت:
www.qomgt.ir
بخش آزمونهای الکترونیکی