ضمن خدمت آموزش تولید محتوا در فضای مجازی

باسلام و ادب
ضمن خدمت آموزش تولید محتوا در فضای مجازی به مدت ۸ ساعت از طریق اسکای روم
مختص سرگروه های آموزشی استان در تاریخ های
۹۹/۸/۵
۹۹/۸/۶
۹۹/۸/۷
ساعت ۱۸/۳۰
- همکاران محترم حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی زیر در کارگاه شرکت نماید.
-جهت دریافت گواهی ضمن خدمت باید به هنگام ورود به کلاس ، نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را فارسی ثبت نمایید و حضوردر ساعات تعیین شده الزامی است
https://www.skyroom.online/ch/qomgt99/group2