موفقیت هنرجوی رشته برق صنعتی در هفدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی کاردانش

مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی کاردانش در بندرعباس برگزار گردید و آقای  امیرمحمد عباسی ، هنرجوی محترم هنرستان کاردانش سعادت استان قم مقام اول را کسب نمودند.

این عنوان و افتخار را ارج نهاده و به این هنرجوی پرتلاش و همه همکاران محترم استان، (بخصوص همکاران هنرستان سعادت) تبریک عرض می کنیم.