دومین کارگاه آموزشی گروه برق

با سلام و احترام به اطلاع می رساند اداره گروههای آموزشی (گروه برق و الکترونیک) در نظر دارد دومین کارگاه آموزشی گروه را با محوریت و بررسی "نحوه اجرای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی هنرجو " در تاریخ 1398/10/8 ساعت 10 الی 14 در هنرستان شهید چمران به آدرس نیروگاه، انتهای بلوار توحید، روبروی بیمارستان شهدا، خ حکمت، انتهای حکمت12 برگزار نماید.

لذا از همکاران گرامی برق و الکترونیک استان قم جهت حضور و همراهی  دعوت به عمل می آید. حضور شما مزید امتنان می باشد.