موفقیت هنرجوی رشته الکتروتکنیک در اولین دوره جشنواره کشوری پروژه ساخت

مرحله نهایی اولین دوره جشنواره ملی "ایده بازار و ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه و خلاقانه" در ساری برگزار گردید و آقای علی مکتبی هنرجوی محترم هنرستان گیوه چی استان قم با پروژه پرینتر سه بعدی مقام دوم را کسب نمودند.

این عنوان و افتخار را ارج نهاده و به این هنرجوی پژوهشگر و خلاق و همه همکاران محترم استان، (بخصوص همکاران هنرستان گیوه چی) تبریک عرض می کنیم.