برگزاری کارگاه آموزشی ویژه ی هنرآموزان برق و الکترونیک استان قم

با سلام و احترام به اطلاع می رساند اداره گروههای آموزشی (گروه برق و الکترونیک) در نظر دارد کارگاه آموزشی با محوریت عملکرد هنرآموزان محترم گروه برق و با بررسی نحوه تدوین طرح درس در تاریخ 1398/07/30 ساعت 12 الی 14 در هنرستان کاردانش امام رضا(ع) به آدرس بلوار 15 خرداد کوچه 32  برگزار نماید.

لذا از همکاران گرامی برق و الکترونیک استان قم جهت حضور و همراهی  دعوت به عمل می آید. حضور شما مزید امتنان می باشد.