فناوری فوتوولتائیک

فناوری فوتوولتائیک به چه صورت کار می‌کند؟

برخورد فوتون‌ها و ماده نیمه‌هادی یونیزه روی صفحات خورشیدی، باعث می‌شود الکترون‌های خارجی، با شکست پیوندهای اتمی، آزاد شوند. به دلیل ساختار مواد نیمه‌هادی، الکترون‌ها مجبور به ایجاد موجی از جریان الکتریکی در یک جهت می‌شوند.

OKPV cell

هزینه‌‌ی سیستم‌های فتوولتائیک‌ خورشیدی

افت‌ شدید قیمت‌ها باعث شده است که خورشید بیشتر از همیشه مقرون به صرفه باشد. قیمت متوسط سیستم فتوولتائیک‌ تکمیل شده طی دهه‌ی گذشته، مطابق نمودار به میزان 59 درصد کاهش یافته است.

PV cell priceSolar Panel Diagrams - How Does Solar Power Work? Solar Power Monitoring System “SunMieru” | SpringerLink