فیلم های تدریس

فیلمهای رسیده به گروه برق:

 

1- کتاب نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان هوشمند پایه یازدهم 

تدریس پودمان چهارم(واحد یادگیری 5 )  ( نگهداري و حفاظت سامانه فتوولتاییک )

توسط آقای مهندس سیّدهاشم

دانلود فیلم : 

https://aparat.com/v/zHa7V

 

2- کتاب نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف پایه دوازدهم

تدریس پودمان پنجم (تابلو برق مطلوب شبکه)

توسط آقای مهندس سیّدهاشم

دانلود فیلم : 

https://aparat.com/v/fTgUd

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که فیلم های تدریس خود را در اختیار گروههای آموزشی قرار دادند ، در صورتیکه در این ایام شیوع کرونا بسته یا جزوه و یا فیلم آموزشی در رابطه با کتاب های درسی فنی و حرفه ای و یا استاندارهای کاردانش ، برای دانش آموزان خود تهیه کرده اید ، لطفا برای ما نیز ارسال نمایید ، تا در صورت مفید بودن در اختیار دیگر دانش آموزان استان  نیز قرار دهیم.