چند نکته مهم وکاربردی

نکته های مهم خیاطی 

 

شماره1: قد استاندارد تونیک با دست آویزان تا سر انگشتان دست می باشد.

شماره 2: برای برش درز های منحنی مثل حلقه گردن ،برش های گرد ،برش عصایی و...یک سانت جاى

دوخت  در نظربگیرید.

 

 شماره 3: برای پرو گیری پاترون شخصى همیشه لباس رو برعکس پوشیده اضافات گرفته شود.

 شماره 4: دوخت سردوز پشت و رو دارد. هنگام سردوزی درز های باز همیشه روی پارچه به سمت

روی دوخت باشد وبرای درز هایی که با هم سردوز میزنید دقت کنید درز لباس را به کدام طرف می

خوابانید واتو می کنید با این روش داخل لباس تمیزتر می شود.

شماره 5: موقع دوخت زیر بغل و فاق شلوار حتماً از درجه ی ریز چرخ (درجه طول دوخت )استفاده شود

تا دوام بیشتری داشته باشد.

شماره ی6: مقدار برش کش برای کمر دامن یا شلوار مقدار دورکمر را منهای 10 تا 15کنید

بهنسبت افراد لاغر یا چاق.

شماره ی 7: برای اینکه در پارچه های ریون درزها موقع استفاده شکافته نشود عرض دوخت

راروی عدد3-2تنظیم کنید واز سوزن شماره 11-9که مخصوص پارچه های ژرسه وکشی است

استفاده کنید.

شماره 8:سوزن های سر آبی که در بازار با عنوان سوزن ریون دوزی با قیمت بالاتربه فروش  میرسد

همان سوزن شماره 11است پس چه بهتر همیشه برای چرخ خیاطی های همه کاره خانگی ازسوزن شماره

11استفاده شود سوزن شماره 14 برای پارچه هایی با ضخامت متوسط است که به اشتباه برای

نازکدوزی استفاده میشور.

 شماره ی 9: برای تیز کردن قیچی خیاطی، قیچی را ببندید و از نوک قیچی با فشار یک سوزن دستی   

ضخیم قیچی را باز کنید یک بار کشیده شود تیزی قیچی را احساس می کنید.

نکته ی شماره 10: برای رو کاری هر قسمت از لباس حتماً از رو رو دوزی کنید چون دوخت تمیزتری خواهید داشت 

شماره ی 11: برای اینکه موقع دوختن پایین چادر دوخت موج نخورد بعد از تا کردن و تنظیم

کردن یک مقدار روی میز دست را عقب جلو کنید. تا از حالت موج دربیاید.

نکته ی شماره ی 12: برای روکاری پایین شلوار لی موقع کوتاه کردن اگه نخ روکاری نداشتید از نخ

مورد نظر سه لا ماسوره رو پرکنید و بدوزید دوخت بسیار شکیل وزیبایی خواهید داشت.

نکته ی شماره ی 13: برای اینکه روکاری لباس تمیز و یکنواخت دربیاد همگام کار هموارهبه کنار پایه

نگاه کنید و پایه رو با کنار دوخت تنظیم کنید.

 شماره ی 14: برای دوخت درزپارچه های مخمل حتما طرفین درز لباس کوک زده شود در واقع هر درز

دوردیف کوک زده می شود سپس از بین دوکوک هم درز را چرخ کنید این کار باعث می شود دولبه درز

روی هم سر نخورد ودرز بالا وپایین هم نشود.

شماره ی 15: بهترین روش پاک دوزی درزهای داخل پالتوی مخمل استفاده از نوار اریب میباشد.

 شماره ی 16: برای دوختن سرشانه ی لباس های کشی برای اینکه سرشانه داخل تن کش نیاید.حتما از

یک تکه پارچه ی نخی به طول سرشانه و عرض3 سانت استفاده کنید و این پارچه را همزمان با سرشانه

بدوزید.

شماره ی 17: هنگام دوخت پایین شلوار حتماً از درز داخلی پا شروع به دوخت شود.

شماره ی 18: برای دوخت دگمه با دست نخ سوزن را 4 لا کنید تا موقع دوختن دوخت محکمی داشته باشید.

نکته ی شماره ی 21: برای اینکه موقع بستن دگمه ها از پایین لباس لبه ی لباس کوتاه بلند نشود.برای

دگمه های درشت ، جادگمه افقی بزنید.