خط کش وشابلون های چهل تکه

خط کش شیشه ای مدرج مخصوص تکه  دوزی : 

خط کش شیشه ای یکی از وسایل مورد نیاز تکه دوزی هست زیرا لازم هست هنگام اندازه زدن شما پارچه را از زیر خط کش ببینید.

در تکه دوزی زوایا از اهمیت خاصی برخوردارند مثلا شما لازم برش هایی با زاویه ۴۵ درجه ایجاد کنید دراین موارد وجوداین خط کش بسیار ضروری هست زیرا خط کش معمولی درجه بندی نداره

خط کش تکه دوزی به شکل مستطیل به ابعاد ۱۵ درر ۶۰ سانتیمتر هست و سطح آن پر است از درجه بندی ها مختلف

در هنگام استفاده از کاتر دوار از این خط کش استفاده میشه زیرا خط کش های فلزی باعث کند شذن تیغه ی کاتر میشن .

Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎

Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎ Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎

 

Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎ Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎ Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎         Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎

 

Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎ Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎

 

 

Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎ Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎

 

Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎ Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎

 

Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎

شابلون های آماده جهت سهولت در انجام چهل تکه دوز  

 

   برای برش اشکال مختلف که در کارهای چهلتکه  دوزی استفاده میشه نیاز به شابلون داریم تا تمام قطعات یک اندازه باشند و کارهم سریعتر انجام بشه 

 

 

Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎

 

Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎

 

Image result for ‫خط کش های چهل تکه‬‎