کارگاه آموزشی سوخت رسانی

بسمه تعالی

سلام برهمکاران محترم

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان سوخت رسانی به تاریخ 97/9/25 توسط مهندس حمزای در هنرستان امام رضا علیه السلام برگزار میشود ساعت 12