برگزاری کارگاه آموزشی برق خودرو

سلام علیکم  همکاران محترم

برگزاری کارگاه آموزشی برق خودرو در یکشنبه 1397/8/20 ساعت 12:30 در هنرستان قدس قم توسط مهندس صالحی