اتمام دوره آموزشی ضمن خدمت سرویس و نگهداری

با عرض سلام خدمت همکاران گرامی

به حول و قوه الهی دوره سرویس و نگهداری از تاریخ95/9/13 شنبه لغایت چهار شنبه به پایان رسید.

با تشکر از همه همکارانی که در دوره شرکت نموده اندو با تشکر ویژه از مدرس دوره جناب آقای مهندس جلیلی که از تجربیات ایشان استفاده نمودیم و هم چنین جناب آقای مهندس کمریان مدیریت محترم دوره که با همکاران تعامل و همکاری خوبی داشتند.