206

باسلام

PDFکامل  پژو206جهت استفاده همکاران محترم ارئه می شود

باتشکر مجیدی مهر

سرگروه رشته مکانیک استان قم

 

معرفی کلی خودرو206.

راهنمای تعمیرات وتجهیزات الکتریکی206.

راهنمای تعمیرات ایربگ وکمربند ایمنی206

راهنمای تعمیرگیربکس1   AL4

راهنمای تعمیر گیربکس2 ALF

 نقشه های  الکتریکی  206