برگزاری کارگاه گیربکس اتوماتیک

بسمه تعالی

سلام برهمکاران محترم

احتراما به عرض میرساند کارگاه گیربکس اتوماتیک روز دو شنبه 1397/11/29 ساعت 14:15 در هنرستان قدس توسط آقای مهندس خیرخوا تشکیل میشود