کارگاه آموزشی گیربکس پژو 206

بسمه تعالی 

سلام بر همکاران محترم

کارگاه آموزشی گیربکس پژو 206 توسط آقای مهندس خیر خواه در هنرستان قدس در تاریخ98/11/19 ساعت 12:30برگزار خواهد شد