جشنواره کشوری الگوی برتر تدریس

بسمه تعالی

سلام بر همکاران محترم

مهلت ارسال اثار الکوی برتر تدریس  تا 98/2/15 میباشد

توضیحات بیشتر در صفحه اول میباشد