یادآوری مسابقه

باسلام

به اطلاع همکاران محترم می رساند

مسابقه کتابخوانی به صورت آنلاین درتاریخ 93/12/12برگزار خواهد شد.