ارسال سوالات عملکردی دروس رشته کامپیوتر

احتراما با توجه میزان اهمیت بالای ارزشیابی شایستگی محور در فرایند آموزش مهارتهای فنی حرفه ای و کاردانش، فعالیت ارزشیابی سوالات عملکردی ارسالی هنرآموزان کامپیوتر، در برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشوری رایانه در سال تحصیلی 1403-1402 گنجانده شده است.

لذا از هنرآموزان رشته کامپیوتر در سراسر کشور تقاضا میشود سوالات عملکردی امتحان دروس مهارتی (شایستگی های فنی) خود را (بصورت پودمانی/فصلی) در لینک زیر بارگذاری نمایند.

نام کتاب یا استانداردی که سوالات آن ر ا ارسال خواهید کرد:

 

فنی : دانش فنی پایه(پایه دهم- رشته شبکه و نرم افزار رایانه)

فنی : دانش فنی تخصصی (پایه دوازدهم- رشته شبکه و نرم افزار رایانه)

فنی : پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب (پایه یازدهم-رشته شبکه و نرم افزار رایانه)

 

کاردانش : تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی(پایه یازدهم -رشته تولید محتوای آموزشی الکترونیکی)

کاردانش :کاربر گرافیکی محتوای آموزشی(پایه دوازدهم -رشته تولید محتوای آموزشی الکترونیکی)

کاردانش : توسعه دهنده صفحات وب باMySQL و Php (پایه دوازدهم -رشته تولید و توسعه دهنده پایگاه هاي اینترنتی)

 

لینک بارگذاری سوالات: https://zncd.ir/nwxo

مهلت ارسال: پایان اسفندماه 1402

نکته : همکاران محترم برای  شرکت در فراخوان طراحی سوالات عملکردی به صورت استانی باید سوالات خود را به صورت جداگانه برای سرگروههای آموزشی حداکثر تا 15 بهمن ارسال نمایند.