خانه/صفحه گروه کامپیوتر کاردانش برگزاری کارگاه مجازی کشوریSocket Programming in python

برگزاری کارگاه مجازی کشوری Socket Programming in python

موضوع کارگاه آموزشی

Socket Programming in python

تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی

19 دی ماه

زمان برگزاری کارگاه آموزشی

ساعت 18

لینک ورود به کارگاه آموزشی

Http://185.137.24.50/com1401

لینک ثبت نام در آزمون

Http://yun.ir/jj66yf

مهلت ثبت نام در آزمون

20 دی ماه

تاریخ برگزاری آزمون

1 بهمن ماه

زمان برگزاری آزمون

10 لغایت 24

لینک شرکت در آزمون

از طریق سایت qomgt.ir ← صفحه اصلی ← سامانه شرکت در کارگاه مجازی و آزمون آنلاین

 
  • به کلیه شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی گواهی دانش افزایی تعلق می گیرد.
  •  به نفرات برتر آزمون یک بهمن ماه تقدیرنامه تعلق خواهد گرفت.
  • سوالات آزمون از محتوای ارائه شده در کارگاه خواهد بود. در صورتی که همکاری موفق به شرکت در کارگاه نشد، میتواند از فیلم کارگاه که بعد از برگزاری آن در سایت قرار خواهد گرفت، استفاده کند.