فراخوان طراحی کلیپ ، پوستر و بروشور

فراخوان طراحی کلیپ ، پوستر و بروشور با موضوع معرفی رشته رایانه فنی و حرفه ای و کاردانش

مهلت ارسال آثار : 1402/12/15

  • به نفرات برگزیده تقدیر نامه تعلق خواهد گرفت .
  • در صورت ارسال آثار برگزیده هنرجویان خود لطفا اطلاعات  هنرآموز مربوطه جهت تقدیر ارسال شود.