برگزاری کارگاه آموزشی حضوری

 با سلام و احترام

کارگاه آموزشی حضوری عیب یابی  سیستم ها ویژه سرپرستان و هنرآموزان جدید الستخدام

روز : دوشنبه مورخ 7 آذر 401

ساعت : 9:30 الی 11:30

مکان : هنرستان کریمی ثابت ( شهید رجایی سابق) - جنب گلزار شهدا

 

  • به همکاران گواهی دانش افزایی تعلق می گیرد.
  • در صورتیکه در هنرستانی پست سرپرست نباشد از آن هنرستان یک همکار مجاز به شرکت در کارگاه می باشد.