معرفی سرگروههای آموزشی سال تحصیلی 402-401

ضمن آرزوی موفقیت وسلامتی برای همه هنرآموزان عزیز،اسامی سرگروه های آموزشی کامپیوتر  در سال تحصیلی1402-1401 به شرح زیر می باشد:

سرگروه های فنی 

مهندس زهرا سلامت 

دکتر زینب عباسی

سرگروه های کاردانش 

دکتر علی ضیغمی

مهندس ملیحه نیکوکلام میرزائی

روز حضور سرگروه های اموزشی رشته کامپیوتر در گروه های آموزشی استان ، دوشبه ها از ساعت 8  الی 14 میباشد.

شماره تماس : 37715045