آزمون آنلاین با عنوان کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

منبع آزمون آنلاین: کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم

با محتوای php,html,mysql

 

  • تاریخ برگزاری : چهارشنبه مورخ 1400/12/4
  • ساعت برگزاری  : ساعت 9 تا 24 
  • قابل ذکر است به نفرات برگزیده آزمون تقدیر نامه تعلق می گیرد.
  • همکاران فنی و حرفه ای و کاردانش مجاز به شرکت در آزمون هستند.