تاریخ جدید کارگاه طراحی اپ پرداخت قبض ( جلسه دوم)

همکاران گرامی تاریخ جدید کارگاه آموزشی طراحی اپ پرداخت قبض ( جلسه دوم ) به شرح زیر است :

🔹مدرس: مهندس علی ضیغمی 
🔸تاریخ برگزاری : پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
🔹ساعت برگزاری :  ۱۸:۳۰

🔹لینک کارگاه:
https://www.skyroom.online/ch/qomgt99/fani-bahman