تاریخ جدید کارگاه طراحی اپ پرداخت قبض ( جلسه دوم)

همکاران گرامی تاریخ جدید کارگاه آموزشی طراحی اپ پرداخت قبض ( جلسه دوم ) به شرح زیر است :

????مدرس: مهندس علی ضیغمی 
????تاریخ برگزاری : پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
????ساعت برگزاری :  ۱۸:۳۰

????لینک کارگاه:
https://www.skyroom.online/ch/qomgt99/fani-bahman