کتابچه فیلم های آموزشی تهیه شده در سال تحصیلی 1400-1399

تهیه شده توسط دبیرخانه رایانه در رشته های 

🔸شبکه و نرم افزار رایانه
🔹تصویرسازی دیجیتالی
🔸تولید کننده چندرسانه ای
🔹تولید محتوای آموزشی الکترونیکی
🔸تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی

 دانلود کتابچه