کتابچه فیلم های آموزشی تهیه شده در سال تحصیلی 1400-1399

تهیه شده توسط دبیرخانه رایانه در رشته های 

????شبکه و نرم افزار رایانه
????تصویرسازی دیجیتالی
????تولید کننده چندرسانه ای
????تولید محتوای آموزشی الکترونیکی
????تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی

 دانلود کتابچه