برگزاری کارگاه آموزشی مجازی طراحی سوال عملکردی

همکاران گرامی 

کارگاه آموزشی مجازی با عنوان آموزش طراحی سوال عملکردی 

در مورخ دوشنبه 22 آذر ماه  ساعت 9 الی 24  از طریق سایت qomgt.it برگزار خواهد شد .

 

لذا همکاران محترم سعی نمایند تا در کارگاه مربوطه شرکت نموده و سوالات دی ماه خود را به صورت عملکردی طرح و برای گروههای آموزشی ارسال نمایند.

با تشکر