نظر سنجی موضوع کارگاههای آموزشی

همکاران گرامی  ضمن آرزوی سلامتی و خدا قوت ،

از آنجایی که گروه آموزشی در حال تدوین برنامه ی عملیاتی  در سال جاری می باشد؛ تقاضا داریم ما را در انتخاب موضوع کارگاههای آموزشی با مطرح کردن موضوعاتی که در سال گذشته در آن دچار مشکل شده اید راهنمایی کنید تا بنا به نیاز دیگر همکاران نیز اقدام به برگزاری کارگاه مربوطه به صورت مجازی نماییم .

لطفا نکات مورد نظر خود را به آی @Mnikookalam در پیام رسان شاد  حداکثر تا 20 مهر ماه ارسال نمایید .