معرفی سرگروههای آموزشی استان در سال تحصیلی 1401-1400

ضمن آرزوی موفقیت وسلامتی برای همه هنرآموزان عزیز،اسامی سرگروه های آموزشی کامپیوتر  در سال تحصیلی1401-1400 به شرح زیر می باشد:

 

سرگروه های فنی 

1- ملیحه نیکوکلام میرزائی

2-زهرا سلامت 

 

سرگروه های کاردانش 

1- علی ضیغمی

2-طلوع اصفهانیان

 

روز حضور سرگروه های اموزشی رشته کامپیوتر در گروه های آموزشی استان ، دوشبه ها از ساعت 8  الی 14 میباشد.