برگزاری آزمون آنلاین طراحی صفحات وب با Dreamweaver

آزمون آنلاین با عنوان 


طراحی صفحات وب با Dreamwaver

 

🔸*(ویژه هنرآموزان گروه کامپیوتر کاردانش و فنی حرفه ای )*

🔹روز ۱۹اسفند 
🔸ساعت ۹ الی ۲۴

 

  • لازم به ذکر است به نفرات برگزیده آزمون ، تقدیر نامه تعلق خواهد گرفت.


🔹نحوه شرکت در آزمون :

ازطریق سایت qomgt.ir← صفحه اصلی← سامانه اطلاع رسانی و شرکت در کارگاه های مجازی و آنلاین
اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم