ارسال فیلم و جزوات آموزشی

همکاران گرامی 

لطفا در صورت تهیه جزوات آموزشی و مطالب کمک درسی ، همچنین فیلم های آموزشی دروس مورد تدریس خود ، آنها را به ای دی mnikookalam در پیام رسان شاد ارسال نموده تا با نام خودتان در کانال تولید محتوای گروههای آموزشی استان  قرار دهیم و دیگر همکاران نیز بتوانند  از آن استفاده نمایند .