نمونه سوالات آزمون های عملکردی

همکاران گرامی

نمونه سوالات آزمون های عملکردی جهت برگزاری آزمون دروس شایستگی محور در لینک زیر به تفکیک کتب درسی قابل دانلود می باشد.

لذا قبل از طراحی سوالات خود تقاضا میشود یک نمونه از سوالات عملکردی طراحی شده توسط دیگر همکاران را مشاهده و بررسی نمایید.

 

لینک دانلود سوالات عملکردی