فراخوان جمع آوری جزوات یا کتب کمک آموزشی از سوی دبیرخانه

فراخوان شماره ۳  دبیرخانه کشوری رایانه📣
 
جمع آوری جزوات یا کتب کمک آموزشی منطبق با استانداردهای دروس شايستگی های فنی رشته های كامپيوتر شاخه كاردانش 
 
🔹احتراما؛ با توجه به اهمیت و نیاز در شاخه کاردانش، از اساتید بزرگواری که جزوات کمک آموزشی یا کتب کمک آموزشی تالیف نموده اند، درخواست می شود منابع خود را جهت استفاده هنرآموزان و هنرجویان کشور و بارگذاری در سایت دبیرخانه کشوری کامپیوتر از طریق لینک زیر ارسال نمایند.
 
 
🔹 در پایان سال تحصیلی به پاس همکاری و مشارکت اساتید بزرگوار 
🌹تقدیر نامه🌹 تقدیم می گردد.
 
👈 لازم به ذکر است که کتاب و جزوه باید تالیف خود همکار باشد.
 
💢 دبيرخانه كشوری كامپيوتر مستقر در استان خراسان رضوی
 
@computerkhorasanrazavi