دریافت فیلم های آموزشی

همکاران گرامی
 
راه های دریافت فیلم های آموزش شایستگی های فنی منطبق بر کتب درسی شاخه فنی و حرفه ای و استانداردهای مهارتی شاخه کاردانش به شرح زیر است.
 
1-  کانال رسمی در پیام رسان شاد 
 
2- کانال آپارات 
 
3- کانال اطلاع رسانی 
@computerkhorasanrazavi
 
4-  کانال فیلم های آموزشی استانداردهای مهارتی و دروس فنی و حرفه ای
@computerfilms