معرفی سرگروههای آموزشی سال تحصیلی 1400-1399

ضمن آرزوی موفقیت وسلامتی برای همه هنرآموزان عزیز،اسامی سرگروه های آموزشی کامپیوتر فنی و حرفه ای  در سال تحصیلی1400-1399 به شرح زیر می باشد:

 

1- ملیحه نیکوکلام میرزایی

2- سمیه نصراللهی

 

روز حضور در گروه های آموزشی استان ، دوشبه ها از ساعت 8  الی 14