جمع آوری منابع آموزشی

همکاران گرامی 

ضمن آروزی سلامتی برای شما و خانواده محترم ،

در صورتیکه در این ایام که به علت شیوع بیماری کرونا  مدارس تعطیل می باشد . بسته یا جزوه و یا فیلم آموزشی در رابطه با کتاب های درسی فنی و حرفه ای و یا استاندارهای کاردانش  ، برای دانش آموزان خود تهیه کرده اید ، لطفا برای ما نیز ارسال نمایید ، تا در صورت مفید بودن در اختیار دیگر دانش آموزان استان  نیز قرار دهیم .

امید است این روزهای سخت به زودی پایان یابد.