آزمون آنلاین از کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

همکاران گرامی

آزمون آنلاین  کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب برگزار می شود.

زمان : سه شنبه 6 اسفند ما از ساعت 9 الی 24 از طریق سایت www.qomgt.ir

 

قابل ذکر است به نفرات برگزیده آزمون ، تقدیر نامه تعلق خواهد گرفت .

همچنین شرکت برای تمامی همکاران فنی و کاردانش آزاد می باشد.