دبیرخانه شایستگی های غیرفنی

💢💢💢به اطلاع می رساند:

دبیرخانه کشوری شایستگی های غیرفنی برای اولین بار در کشور، در سال تحصیلی 99- 1398 راه اندازی و راهبری آن برعهده استان خراسان رضوی قرار داده شده است.

این دبیرخانه مسئولیت راهبری دروس شایستگی های غیرفنی را برعهده دارد.

🔹لیست دروس شایستگی های غیرفنی : 
1- الزامات محیط کار
2- کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3- کاربرد فناوری های نوین
4- مدیریت تولید
5- اخلاق حرفه ای
 

✅اعضاء دبیرخانه شایستگی های غیرفنی  :
* آزاده هاشمی فریز - دبیر دبیرخانه
* حسین دامینی - عضو دبیرخانه 
* مهناز لطف آبادی - عضو دبیرخانه
* زهره عاصفی راد - عضو دبیرخانه

🗓روزهای کاری دبیرخانه : چهارشنبه و پنج شنبه
☎️شماره تماس : 05132225900

@HSE_Razavi
این کانال جهت اطلاع رسانی به هنرآموزان و سرگروه های محترم دروس شایستگی های غیرفنی ایجاد شده است. آدرس وب سایت دبیرخانه نیز به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.