فراخوان طرح درس نویسی

همکاران گرامی

طبق تقسیم بندی کتب از سوی دبیرخانه کشوری رایانه در سال جاری سهم استان قم

 

پودمان 4 و 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

 

پایه دهم می باشد .

لذا تمامی فراخوان های گروه در سال جاری در این دو پودمان خواهد بود .

از همکاران محترم متقاضی شرکت در فراخوان طرح درس نویسی تقاضا می شود طرح درس روزانه خود ر1 در این دو پودمان و در قالب فایل اکسل زیر طراحی و تا 25 آذر ماه به سرگروههای آموزشی تحویل دهند .

 

قابل ذکر است به نفرات برگزیده تقدیر نامه تعلق خواهد گرفت .

 

دانلود فایل قالب طرح درس